Uw ogen krijgen geen tweede kans!

Uw ogen krijgen geen tweede kans!

Lassers worden vaak blootgesteld aan verschillende risico's tijdens hun werkzaamheden, waaronder letsel door hitte, vonken, straling en metaalspetters. Het meest voorkomende letsel bij lassers is oogletsel, wat kan leiden tot blijvende schade of zelfs blindheid. Dit kan worden voorkomen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een laskap, veiligheidsbril of gelaatsscherm.

 

Daarnaast kan blootstelling aan lasrook leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen op de lange termijn. Het gebruik van een ademhalingsmasker en andere beschermende kleding kan dit voorkomen.

 

Het is belangrijk dat lassers zich bewust zijn van deze risico's en dat ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om zichzelf te beschermen tegen letsel en gezondheidsproblemen. Door het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures te volgen, kunnen lassers veilig werken en hun gezondheid en welzijn behouden.

 

Bekijk ons assortiment aan persoonlijke beschermingsmiddelen via de volgende link: https://www.laskar.nl/nl-nl/assortment/persoonlijke-bescherming

Gepubliceerd op: 28 februari | Terug